Kişi başına en çok elektrik tüketimi nerede?

64cce5fd86b24a1b4c5a9af5.jpg

Mithat Yurdakul

Dünya, küresel iklim sorunları ve çözümlerinin damga vuracağı bir yüzyıla hazırlanırken, Türkiye’deki şirketlerin gelecek planları arasında “enerji verimliliği” öne çıkıyor. Kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan paydaşların da yer aldığı enerji sektörü öncülüğündeki kuruluşlar, verimlilik için “Daha İyi Bir Gelecek Platformu”nda buluştu. Platformun destekçileri ve danışma kurulunda ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı, TÜBİTAK, İTÜ Enerji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi, Enerji Verimliliği Derneği yer alıyor. Platform, Türkiye’deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, beklentilerini ve risklerini ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yayımladı. 18 farklı il ve 12 sektörden bin 249 işletmenin katıldığı araştırmanın sektörel ve bölgesel analizlerini içeren Türkiye Verim Haritası, önemli verileri ortaya koydu. Araştırma sürecinde, bağımsız bir araştırma şirketinin yanı sıra, ekonomi, enerji ve sürdürülebilirlik konusunda uzman akademisyenlerin olduğu bir heyet çalıştı.

Gelecek planında “enerji verimliliği”

Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin gelecek planları arasında “enerji verimliliği” öne çıkıyor. Özellikle büyük ölçekli işletmelerin gündeminde enerji verimliliği diğer işletmelere kıyasla daha önde. Araştırmada, yenilenebilir enerji kullanımının artması, işletmelerin yüzde 62’si tarafından tasarruf sağlayıcı önlemler arasında sayılırken, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin faaliyetlerde en büyük sıkıntı, bu alandaki yatırım maliyetlerinin görece yüksekliği olarak görülüyor. Malzeme tasarrufu, atık azaltımı ve geri dönüşüm alanları, şirketlerin kaynak verimlilik odağında yürütmekte olduğu çalışmalarda başı çekiyor. Plastik kullanımının azaltılması, karbon yönetimi ve atık yönetimi gibi çevresel eylemlerin maliyeti ise şirketler için önemli bir engel olarak görülmüyor.

En çok elektrik tüketimi nerede?

Çalışma, enerji tüketiminde ilginç bir tabloyu da ortaya koyuyor. Türkiye’deki kişi başına elektrik tüketimini ortaya koyan verilere göre, kişi başına elektrik tüketiminde ilk sırayı 9.4 kilovatsaat ile Bilecik çekiyor. Bilecik’in sırasıyla Osmaniye, Kocaeli, Çanakkale, Karabük, Tekirdağ, Kırklareli ve Zonguldak izlerken, büyükşehirlerden İzmir, listenin 9. sırasında yer alıyor. Son sırayı Uşak’ın aldığı 10 illik listede İstanbul ve Ankara ise yer almıyor. Atık azaltımı için en çok önlem alınan bölge ise sanayisiyle öne çıkan Marmara Bölgesi. Listede Marmara’yı Ege ve İç Anadolu izliyor. Doğu Anadolu’da atık azaltımı önlemi alan işletmelerin sayısı 18. Aynı sayı Marmara Bölgesi’nde 455. Araştırmanın lansmanında konuşan Enerjisa, Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “İklim krizine dur demek, yıkıcı teknolojiler geliştirmek gibi konuları yalnızca tartışmak veya ilgi çekici bir slogan olarak kullanmak yerine somut adımlar atmamız gerekiyor” derken, şirketin CEO’su Murat Pınar ise “Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan cari açığın azaltılması için en önemli başlıkların başında verimlilik kavramı geliyor. Cari açığın en büyük kısmını oluşturan enerji sektörü ise bu alanda büyük bir sorumluluk taşıyor” diye konuştu.
 
Üst Alt