Kapsayıcı ve samimi yaklaşım eşitlik getirir

64cfc35786b24a6780d68188.jpg

AHENK BAYAZIT - Eğitimde kadının politikadaki, ekonomideki ve çalışma hayatındaki yeri, demokratik süreçlere etkisi ve katkısı, kadına yönelik şiddet, savaşlarda ve afetlerde kadının durumu, engelli veya dezavantajlı kadınların görünürlüğü gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alındı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleştirilen ilk eğitim toplantısından sonraki süreçte toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bireysel, mesleki ve stratejik ilerleyişimizin geldiği nokta değerlendirildi.

Prof. Dr. Nezih Orhon’un moderatörlüğünde Taksim’deki Elit World Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya Milliyet Gazetesi’nin editoryal kadrosu ve UN Women temsilcileri katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hassasiyet konusunda Milliyet’in medyadaki öncü rolüne dikkat çeken Orhon, medyanın gündem oluşturduğu gibi kamuoyu da oluşturması gerektiğini ifade etti.

64cfc3c886b24a6780d6818e.jpg


Yasalar, söylemler, projeler...

Orhon, yaptığı sunumda “Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsayıcı bir yaklaşımdır; tüm politikaların, programların, söylemlerin ve dilin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ele almak; kadınların görüşlerinin, ilgilerinin ve ihtiyaçlarının, gündemi erkekler kadar şekillendirmesini ve gündemin kadınlarla erkekler arasında daha eşit ilişkilere doğru ilerlemesini desteklemeyi gerektirir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların erkeklerle aynı hale gelmesi anlamına gelmez. Eşitlik, kişinin haklarının ve fırsatlarının erkek ya da kadın olmasına bağlı olmadığı anlamına gelir” ifadelerini kaydetti.

Kökleşmiş eşitsizlikler göz önüne alındığında, kadınlara ve erkeklere eşit muamelenin yeterli olmadığını belirten Orhon, “Cinsiyet eşitsizliğini sürdüren politikalar, yasalar, prosedürler, normlar, inançlar, uygulamalar ve tutumlara yönelik özel önlemler geliştirilmelidir. Paydaşlarla geliştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği ölçütleri, kadınların kendi gelişimleri hakkında seçim yapma kapasitelerini destekleyecektir” sözlerini kullandı.

64cfc3b686b24a6780d6818b.jpg


EŞİTLİK İÇİN SORULAR

Toplantıda kadın-erkek eşitliğinin samimi bir yaklaşımla çok boyutlu olarak ele alınması gerektiği belirtilerek şu hususlar üzerinde duruldu:


- Kadınların ev dışı yaşama katılımı erkekler gibi mi?

- İş yaşamında eşit değerde ücretlendirme yapılıyor mu?

- Kadınlar çalışma hayatında karar alma mekanizmalarında yer alıyor mu?

- Evlilik erkeğe bağlılığı esas alan bir yapıda mı?

- Kız ve erkek çocukları eşit bir şekilde mirastan veya varlıklardan yararlanabiliyor mu?

- Çocuk bakımı ve ev işleri sorumluluğu eşler arasında paylaşılıyor mu?

İhmaller araştırılmalı

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için medyaya önemli görevler düştüğünün yeniden vurgulandığı toplantıda haber üretim sürecinde ‘var olan yapının pekiştirilmesi yerine var olan yapıya karşı mücadele’ sorumluluğunun altı çizildi. Gazetecilerin haber metinlerinde ve görsellerde kadınların cinsellik ile ilişkilendirilmesinden, pasif ve zayıf rollerde konumlandırılmasından, ‘eş ve anne’ vurgusundan, kadınların ‘duygusal, yetersiz, yardıma muhtaç’ olarak gösterilmesinden kaçınılması gerektiği belirtildi. Kadına yönelik şiddet haberlerinde failin sorumluluğunu azaltan bir yaklaşıma aracılık edilmemesi, toplumsal olayların münferit olarak gösterilerek basitleştirilmemesi, şiddete veya cinayete giden süreçte yetkililerin ihmali olup olmadığının araştırılması, uzman görüşlerine yer verilmesi gerektiği kaydedildi. Kadın liderlerin, girişimcilerin, siyasilerin, sporcuların, sanatçıların başarı hikayelerinde mutlaka erkeklere de yer verilmesi alışkanlığından vazgeçilmesinin önemi ifade edildi.

HAZIRLAYAN: PINAR AKTAŞ pinar.aktas@milliyet.com.tr
 
Üst Alt